Буряад ТВ субаг "Би томо болооб!" гэһэн багашуулай шэнэ дамжуулга дурадхана. Эндэ уласайнгаа эдиршүүлтэй танаа танилсуулан, шүлэг уншажа, дуу дуулажа, элдэб наада наадахабди. Хүндэтэ харагшад, энэ түсэлдэ хабаадахыетнай та бүгэдэнөө уринабди!