Үбэр Байгалай арадуудай һуудал байдалай үзэсхэлэн дэлгэдэг газарта «Байгал» театрай жэл бүри эмхидхэжэ байдаг “Ёохорой һүни” үнгэрбэ. Энэ болбол Улаан-Үдын ажаһуугшад болон айлшадта зунай эгээл эли үйлэ хэрэгүүдэй нэгэн хаш. Ёохор гээшэмнай юун гээшэб, яагаад хатарха ёһотой юм гэжэ энэ дамжуулгаһаамнай мэдэжэ абахат.

В Этнографическом музее народов Забайкалья прошёл фестиваль «Ночь Ёхора», ежегодно организуемый театром «Байкал». Пожалуй, это уже одно из самых ярких событий уходящего лета для жителей и гостей столицы Бурятии. Что такое ёхор, как его надо танцевать и с какими эмоциями– об всем этом вы узнаете из нашей передачи.