Буряад ороной зунай хаһын гол һайндэр яажа үнгэрөөб? Сурхарбаанай дангинын мүнгэн титим хэндэ хүртөөб? Хэн “Эрын гурбан нааданай” абарга болооб?

Как прошёл самый главный летний праздник Бурятии? Кому досталась серебряная корона конкурса «Дангина Сурхарбаана»? Кто стал чемпионом «Эрын гурбан наадан»?