Байгаалидаа гамтай һаа, ариг сэбэртэнь һанаагаа зободог һаа, “Буряадай байгаалиин хинан шалгагша” гэһэн түсэлдэ хабаадагты. Эдэбхитэй хабаадагшад Байгаалиин нөөсын ба байгаали хамгаалгын яаманһаа дурасхаалай бэлэгүүдтэ хүртэхэ. Ямар аргаар «хинан шалгагша» болохо тухай дэлгэсэй зурагһаа мэдэхэт.

Если ты не равнодушен к природе, заботишься об экологии, принимай участие в проекте «Инспектор природы Бурятии». Самые активные участники получат памятные подарки от Министерства природных ресурсов и экологии. О том, как стать «Инспектором», ты узнаешь из этого ролика.