Баримтата Кино

Можо нютагуудай байгаалиин онсо харууһатай газараар ябалгын түлбэри. Плата за посещение ООПТ

20 июля 2023 194

Буряад оромнай байгаалиин болон барилгын үзэсхэлэн газарнуудаар суурхадаг. Тэдэнэй зарим нэгэниинь Буряад Уласай онсо харууһатай газарнуудта байдаг. Иимэ газарнуудаар ябахын тула хэлсээ баталжа, татабари түлэхэ хэрэгтэй байха. Энээн тухай тайлбари энээхэн дэлгэсэй зурагһаа мэдэжэ абахат.

Бурятия славится своими природными и архитектурными достопримечательностями. Некоторые из них расположены в границах особо охраняемых природных территорий Республики Бурятия. Для посещения этих территорий необходимо получить согласование и оплатить сбор. Из этого ролика вы узнаете, как это сделать.