Энэ дамжуулга соо буряад хасагуудай хэзээ Байгал далай руу ерэhэн, мүн лэ хайшан гэжэ тэдэнэй бии болоhон тухай хараарайт.

На телеканале "Буряад ТВ" смотрите передачу "Буряад хасагууд". Вы узнаете об истории прихода казаков на Байкал. Также зрителям расскажут об образовании бурятских казачьих войск.