Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ hургуулиин 2 курсын оюутад Аяна Санданова Ешигма Цыденова хоёр мүнөө зун үнгэрhэн уласхоорондын зунай монгол шудалашаадай лагерь ажал тухай, hонирхолтой хэшээлнүүд, түсэлнүүд, уулзалганууд тухай хөөрэжэ, яагаад буряад хэлэеэ хүгжөөхөөр бэ гэжэ hанамжануудаараа хубаалдаба.
Студенты 2 курса БГУ им. Д. Банзарова рассказали о своем участии в работе международного летнего лагеря монголоведов, о том, что нового они почерпнули, также поделились своими идеями, как можно поднимать престиж родного языка.
Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова