Энэ дамжуулгада һаяхан Дагестанай Каспийск хотодо үнгэрһэн эрэшүүлэй болон эхэнэрнүүдэй дунда сүлөөтэ барилдаагаар мүрысөөнэй дүнгүүд.
В программе итоги Чемпионата России 2023 года по вольной и женской борьбе в г. Каспийск, Республика Дагестан.