«Энэрхы сэдьхэл»

«Энэрхы сэдьхэл». Мама для всех – Вера Белых | Олоной эжы

29 июня 2023 241

Ээлжээтэ дамжуулгамнай 16 жэлэй туршада Гэртэхинэй харууһагүй үлэһэн үхибүүдтэ туһа хүргэхэ түбтэ хүдэлжэ байһан Вера Павловнада зорюулагдана. Тэрэ үдэр бүрингѳѳ ажал тухай, гэр бүлэ, хүүгэдые буряад ёһо заншалнууд дээрэ үндэһэлэн хүмүүжүүлгэ болон ажалайнгаа бусадшье һонирхолтой нюусануудтай танилсуулна.

“Дети не бывают чужими,”– уверена Вера Павловна. Героиня нашей программы 16 лет работает в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. О работе, семье, воспитании детей в бурятских традициях и не только смотрите в этом выпуске.