Айлшад - Арюна Урбаева, Очирма Цыбенова Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ hургуулиин 3 курсын оюутад
Мүнөө үеын оюутад ямар байдалтай бэ, ехэ hургуулида hурахада хүндэ гү, буояад хэлэ болон уран зохёол, монгол хэлэ үзэхэдэ юугээрээ hонирхолтойб, ямар hуралсалhаа гадуур буряад хэлэндэ зорюулагдаhан хэмжээ ябуулганууд болодог бэ, монгол хэлэнэй дадалга хэр үнгэрөөб гэжэ манай айлшад хөөрэбэ.
Как живут студенты, трудно ли учиться, как они выбрали себе специальность будущего учителя бурятского и монгольского языков, как прошла языковая стажировка по монгольскому языку - об этом и многом другом рассказали в нашей передаче гости студенты БГУ имени Доржи Банзарова Арюна Урбаева и Очирма Цыбенова.
Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова