Дэлхэйн буряадууд | Влоги. 3-дахи дамжуулга

Дамжуулга соо: Марина Павлова inst: @themarinapav Германиин оюутанай haрын гаргашалга, тэндэхи ажабайдал тухай.

В программе: Марина Павлова, inst: @themarinapav о том, сколько стоит жизнь в Германии.
Хүтэлэгшэ inst: @badmatsyrenova
Дэлгэсэй зураг буулгагшад inst:
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша inst:
@denis_peskov_
Юрэнхы эрхилэгшэ inst: @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал