– 3 хүбүүдэй хойноһоо басаганда һанаархажа түрэхэ гү? / будет ли пытаться родить 4-го ребенка дочку
– театрhаа гаража ошоһон шалтагаан? / об уходе из театра, причинах

– блог дээрэ хэды мүнгэ олохоор бэ / сколько можно заработать на блоге

– юундэ хөөрэлдөө эрхилһэн тухайгаа / о том, почему начала брать интервью у героев