О творческом пути, выборе морин хуура и предстоящем сольном концерте в новом выпуске «Манай саг» в интервью с народной артисткой Республики Бурятия Ларисой Шаралдаевой.

Зохёохы зам, юундэ морин хуур шэлэһэн бэ, ерэхээ байһан хубиин тоглолто тухай Буряадай арадай зүжэгшэн Лариса Шаралдаеватай хөөрэлдөөн.