О работе yпpaвлeния вeтepинapии, рабочей поездке в Монголию, вакцинации животных, планах на будущее нaчaльник yпpaвлeния вeтepинapии РБ Амгалан Дармаев.

Мал эмнэлгын хүтэлбэриин ажал, тус эмхиин мэргэжэлтэдэй Монгол орон руу албанай хэрэгээр ошоһон, үхэр мал халдабарита үбшэнүүдһээ тарилга, мүн баһа урдахи түсэбүүд тухайгаа Буряад Уласай мал эмнэлгын хүтэлбэриин дарга Амгалан Дармаев хөөрэнэ.