– 9 жэлдэ "Үльгэр" театрай захирал. ноён байхада, эхэнэр хүндэ хэр хүндэб?/ 9 лет у руля в театре "Үльгэр" – каково быть женщиной-руководителем.

– 2 үхибүүдэй эжы, хүбүүниинь эрэмдэг бэетэй, тэрэ яажа үрдинэб? / мама 2-х детей, один из которых – особенный. как она все успевает?

– эхэнэр хүнэй бэеэ зүбөөр абажа ябалга, тэрэнэй наһанда эрэшүүлэй үүргэ болон наһанай амаралта тухай / об уходе за собой, мужчинах и их важности в жизни и пенсии.