Дэлхэйн буряадууд

Дэлхэйн буряадууд | Влоги, 1-дохи дамжуулга

10 июня 2021 1393

Дамжуулга соо: Тати Бин @tati_bin Америкын Холбоото штадуудай ажабайдал болон тэндэхи  hургуулиин болбосорол тухай.

В программе: Тати Бин inst: @tati_bin
Про жизнь в США и школьную систему образования в Штатах.

Хүтэлэгшэ inst: @badmatsyrenova
Дэлгэсэй зураг буулгагшад inst:
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша inst:
@denis_peskov_
Юрэнхы эрхилэгшэ inst: @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official