Дамжуулга соо: Марика Алтаева, inst: @marika.altaeva
Хитадай ажабайдал, тэндэ ажаһууһан, тиихэдэ Хитадай түбэй телевидени тухай

В программе: Марика Алтаева, @marika.altaeva
Про жизнь в Китае и работу на центральном телевидении

Хүтэлэгшэ inst: @badmatsyrenova
Дэлгэсэй зураг буулгагшад inst:
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша
inst: @denis_peskov_
Юрэнхы эрхилэгшэ inst: @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official