Мартын 14-дэ «Хуурайм наадан» гэhэн можохоорондын фестивалиин ехэ тоглолто үнгэрхэ. Арадай уран бэлигэй улас түрын түбэй таhагые даагша Дарима Дашиева энээн тухай хѳѳрэжэ үгэбэ.
14 марта состоится VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс «Хуурайм наадан–2023». О программе, целях и задачах фестиваля рассказала один из организаторов мероприятия, специалист РЦНТ Дарима Дашиева.