Интервью с основателем и ректором "МУПО" - Монгольского университета поствысшего образования из высотки "Эрдэм-tower" в центре Улан-Батора.
Энэ дамжуулгада Монголой дээдэ эрдэмтэдэй болбосоролой ехэ һургуули анхан байгуулагша болон захирал Чойдонгийн Зэгиймаатай Улаан-Баатар хотын тэг дунда оршодог «Эрдэм-tower» гэжэ үндэр байшанһаа хөөрэлдөөн.