Чайковскийн нэрэмжэтэ урлалай колледжын захирал Баир Турбянов болон «Холын нютаг» гэһэн медиатүсэлэй зохёон байгуулагша Эрдэни Дагбаев хоёр Новосибирск, Красноярск хотонуудта түбхинэн ажаһуудаг нютагаархид тухайгаа хөөрэбэ.

Разговор с директором колледжа искусcтв им.Чайковского Баиром Турбяновым и автором медиапроекта «Холын нютаг» Эрдэни Дагбаевым, который продолжает знакомить с жизнью и деятельностью наших земляков, живущих за пределами республики.