Буряадаймнай мэдээжэ зүжэг найруулагша Олег Юмовэй "Ой. Түгэсхэл" (Лес. Продолжение) гэжэ нэрэтэй зүжэгэй түрүүшын наадалга тухай мэдээжэ артистнар хөөрэжэ үгэбэ.

Два именитых артиста Бурятии о премьере театрального сиквела режиссера Олега Юмова в Буряад театре "Ой. Түгэсхэл" (Лес.Продолжение) по классической одноименной пьесе Александра Островского.