Жэгүүртэ хүлэг

Жэгүүртэ хүлэг

22 ноября 2022 480

Жэгүүртэ хүлэг. Айлшан - “НоваПринт” хэблэлэй газарай захирал Октябрина Дамдинжапова

Энэ намартаа “НоваПринт” хэблэлэй газарhаа Узбекистанда болоhон уласхоорондын номой үзэсхэлэн-худалдаанда Буряад Уласаа түлөөлэн хабаадажа, мэдээжэ уран зохёолшо Алексей Гатаповтай “Тэмүүджэн” гэhэн романиинь тэндэ харуулжа ерэhэн тухай  манай айлшан хөөрэбэ.
Наша гостья рассказала о поездке в Узбекистан от издательства «НоваПринт» вместе с известным бурятским писателем Алексеем Гатаповым для участия в международной книжной выставке-ярмарке, где они представили его 5-томный роман «Тэмуджин».
Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова