Нюур нюураараа. Бургаа Сэргэлэнжанжин, Алтанмаа Ламзав

«Хори наһатай хүбүүнэй нюуртай» гэжэ монгол сурбалжалагшад табитай Сэргэлэнжанжин Бургаае  нэрлэдэг. Мэдээжэ бьюти-модель, алташа, мүнгэшэ дархан Сэргэлэнжанжин Ламзав нүхэртэеэ Монголой гоё һайханай һалбари тухай хөөрэжэ үгэбэ.

Пятидесятилетний мужчина с лицом двадцатилетнего юноши – именно так называют журналисты Бургаа Сэргэлэнжанжин. Звезда модельного бизнеса и известный улан-баторский ювелир с подругой Алтанмаа Ламзав рассказывают о бьюти-индустрии в Монголии.