Нюур нюурараа

Нюур нюураараа. Бургаа Сэргэлэнжанжин, Алтанмаа Ламзав

15 ноября 2022 298

Нюур нюураараа. Бургаа Сэргэлэнжанжин, Алтанмаа Ламзав

«Хори наһатай хүбүүнэй нюуртай» гэжэ монгол сурбалжалагшад табитай Сэргэлэнжанжин Бургаае  нэрлэдэг. Мэдээжэ бьюти-модель, алташа, мүнгэшэ дархан Сэргэлэнжанжин Ламзав нүхэртэеэ Монголой гоё һайханай һалбари тухай хөөрэжэ үгэбэ.

Пятидесятилетний мужчина с лицом двадцатилетнего юноши – именно так называют журналисты Бургаа Сэргэлэнжанжин. Звезда модельного бизнеса и известный улан-баторский ювелир с подругой Алтанмаа Ламзав рассказывают о бьюти-индустрии в Монголии.