Уласай колледжын библиографиин мэргэжэлтэн, Буряад Уласай Соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Ирина Богомолова Сахьяновагай ба Абашеевэй нэрэмжэтэ хатарай колледжын 60 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан гайхамшагта библиографи зааһан номтой танилсуулга үнгэргэһэн байна.

Единственной в мире балериной в очках могла стать библиограф Ирина Богомолова, заслуженный работник культуры Бурятии. Гость телепрограммы презентовала уникальный библиографический указатель, посвященный 60-летию Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеева.