Түргэн Харюу

Фёдор Ионов | Түргэн Харюу #30

18 октября 2022 102

«Түргэн харюу» дамжуулгада айлшан айхабтар хурданаар,  аргагүй энеэдэтэйгээр асуудалнуудта харюусаха ёhoтой.