Түргэн Харюу

Виктория Ринчино | Түргэн Харюу #28

18 октября 2022 110

«Түргэн харюу» дамжуулгада айлшан айхабтар хурданаар,  аргагүй энеэдэтэйгээр асуудалнуудта харюусаха ёhoтой.