Ёһото

Ёһото. Морин хуур.

15 октября 2022 381

Буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй дунда хуур онсо һуури эзэлдэг. Тэрэ тон үргэнөөр дэлгэрһэн хүгжэмэй наадхуур болоно. Мүнөө үедэ мартагдажа байһан урданай жэнхэни буряад хүгжэмтэ зэмсэг һэргээгдэжэ, арад зондо бусаагдажа байнхай. Энэ хэрэгые Баир Александрович Цыденов  Үбэр-Байгалай арадуудай заншалта урлалай колледждо эдэбхи үүсхэл ехэтэйгээр бэелүүлжэ байдаг.