Нюур нюурараа

Нюур нюураараа. Анна Банаева

21 июля 2022 758

Орос Уласайнгаа уран зохёолшодтой хамта Монголдо үнгэрһэн номой найрта хабаадажа ерэhэн тухай хөөрэлдөөн. Мүнөөдэрэй манай айлшан Анна Банаева, оршуулагша, ирагуу найрагша, уран зохёолшо.

О национальном празднике книги в Монголии в составе делегации российских писателей и других вопросах литературного процесса в Бурятии.

Ээлжээтэ "Нюур нюураараа" дамжуулга харагты!