Нюур нюурараа

Монголой эдир хатаршадай хүгжэлтэ

7 июля 2022 814

Буряад Улас руу эдир айлшад хатарайнгаа дүршэл дээшэлүүлхэеэ Монгол оронhоо долоон хоногоор ерэһэн байна, тиихэдэ тэдэнэр нэгэ мүһэн  Байгал далайда  амарха юм. Энээн тухай Улаан-Баатар хотын Оросой байшангай соёл урлалай талаар зүбшэлэгшэ Цэцэгдэлгэр Дамдиндорж хөөрэжэ үгэбэ.

Научиться балету за недельный курс интенсива приехали в Бурятию из Монголии группа юных танцоров, заодно увидеть и отдохнуть на озере Байкал. О целях эко-образовательной поездки рассказывает Цэцэгдэлгэр Дамдиндорж, руководитель тургруппы, советник по культуре Русского Дома в Улан-Баторе.