«Арадай дуун хара багаһаа зүрхэндэмни шэнгэнхэй…»

Росси гүрэн руу нүүлгэ. Уран бүтээлэйнь  замай эхин. Уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ хабаадалга.

Переезд в Россию. Начало творческого пути. Участие в международных конкурсах.