Арадай дуун

Арадай дуун II. П.И. Чайковскиин нэрэмжэтэ урлалай колледжын оюутадай Гүрэнэй шалгалта барилга

1 июля 2022 513

Гүрэнэй шалгалта барилгада бэлдэлгэ. Зүжэг табилга, тэрэнээ хамгаалга.

Подготовка к экзамену. Постановка номера. Защита экзаменационной работы.