Арадай дуун

Арадай дуун II. П.И. Чайковскиин нэрэмжэтэ урлалай колледжын оюутадтай хэшээл

1 июля 2022 309

Халажа дуулалга. Арадай дуунууд, арадай дуунуудай хүгжэмые гоё болгожо дуулалга ба һуралсал тухай.

Распевка. О народных песнях, мелизмах и учебе.