Халажа дуулалга. Арадай дуунууд, арадай дуунуудай хүгжэмые гоё болгожо дуулалга ба һуралсал тухай.

Распевка. О народных песнях, мелизмах и учебе.