Буряадаар

Буряадаар

22 июня 2022 454

Мэргэн  Арюна хоёр энэ дамжуулгадаа  Д. Жанаевай нэрэмжэтэ амаралгын сэсэрлиг руу ерэһэн байна. Сэсэрлигээр зайжа ябахадаа, алибаа үгын буряад хэлэндэ оршуулгые  мэдэхэ гээшэ гүбди гэжэ бодожо үзэһэн байна. Жэшээлбэл, "парк", скамья" ба "дерево" гэжэ үгэнүүдэй  яажа оршуулагдадагые   мүнөөдэрэй дамжуулгаһаа мэдэхэт.

В этом выпуске Мэргэн и Арюна отправились в парк Жанаева. Гуляя по паркам, мы часто не задумываемся - а знаем ли мы перевод тех или иных слов на бурятский. Например, как будут переводиться "парк", скамья" и "дерево", узнаете в нашем материале.