Арадай дуун

Арадай дуун. Бутидма Жугдурова

22 июня 2022 876

«Буряад хэлэнэй багша болохо һанаатай ябадаг байгааб»

“Амар сайн” шуулгада болон “Байгал” театрта хүдэлһэн тухайгаа. Гэр бүлэ болон арадай дуунуудые бэдэрэлгэ тухай.

О работе в ансамбле «Амар сайн» и театре "Байкал", семье и поиске народных песен.