Общество

Олзо эрхилэгшэдэй үдэр

26 мая 2023 129
Телеканал "Буряад ТВ"

Майн 26-ай үдэр олзо эрхилэгшэдэй үдэр тэмдэглэгдэдэг. Хотын Орешковой нэрэмжэтэ амаралгын газарта энэ үдэртэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулга үнгэрбэ. Буряад Уласай наймаа үйлэдбэриин нэгэдэлнүүдэй ажалшад энэ мүрысѳѳндэ хабаадалсахаяа суглараа.
 
Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов энэ баярай үдэртэ эдэбхитэйгээр ажалаа ябуулжа байдаг хубиин хэрэг эрхилэгшэдтэ шагналнуудые барюулаа. Мүн лэ эндэ сугларагшад элдэб урилдаануудта хабаадаһан байна.

Буряад Уласта мүнѳѳ дээрээ бага болон дунда олзо эрхилэлгэдэ 32 мянган хүн тоологдоно. Тиин ѳѳрыгѳѳ ажалаар хангагшад улас дотор 26 мянган. Энэ хэмжээ ябуулга олзо эрхилэлгэдэ хабаатай зониие нэгэдүүлхэ зорилготойгоор үнгэргэгдэһэн байна.

26 мая в парке Орешкова предприниматели Бурятии широко отпраздновали День предпринимателя.

Сегодня в регионе работают более 32 тысяч субьектов малого и среднего предпринимательства и 26 тысяч самозанятых. Все они вносят огромный вклад в развитие республики. Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил собравшихся и вручил грамоты лучшим предпринимателям, которые внесли активный вклад в развитие своего района. Также он сообщил, что на сессии Народного Хурала будет рассмотрен вопрос о присуждении звания "Заслуженный предприниматель Республики Бурятия".