Общество

Һүүлшын хонхо жэнгирбэ

23 мая 2023 284
Телеканал "Буряад ТВ"

Һүүлшын хонхо. Һурагшадай заншалта һайндэр. Энэ жэлдэ Буряад Уласта дүн хамта 19 766 һурагшад дунда һургуули дүүргэнэ гэжэ Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана. Мүнѳѳ жэлдэ Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат һургуулиин 56 үхибүүдтэ энэ хонхо одоошье һүүлшын болобо. 11 жэлдэ эндэ эрдэм шудалхаһаа гадна, үхибүүн бүхэнэй балшар бага наһан үнгэрѳѳ гэхэдэ алдуу болохогүй. Мүнѳѳдэр тэдэнэрэй шарайда баяршье, уйдхаршье үзэгдэнэ. Соёлма басаган эндэ һуража, олон юумэ мэдэхэ болоһондоо, һураһандаа ехэ баяртай, мүн һургуулиингаа үеын ашаар саашадаа хэн болохо, юу хэхэ байһандаа хүсэд этигэнхэй.

Заримдаа энэ һургуулиин хонхо һүүлшын, харин эдир багашуулда түрүүшын һүүлшын хонхо болоно. Тэдэнэрэй эдир бага наһанай эгээ һонирхолтой хаһа һаял эхилээ болоно. Тэдэнэр хахасажа байһан томошуулдаа шалгалтануудтань амжалта хүсэжэ, баһал амаршалба.

Бүхы жэлнүүдтэ һурагшадаа ѳѳрын үхибүүд шэнгеэр харалсажа ябаһан багшанарынь, хоёрдохи эжынь болоһон хүмүүжүүлэгшэдынь баһал ѳѳрынгөө досоохи байдалтаяа хубаалдаба.

Арбан нэгэн жэлдэ һуража гараха гээшэ ехэхэн хугасаа болоно. Саашадаа тэдэниие шалгалтанууд хүлеэнэ. Үхибүүдэйнгээ шэнэ, үргэн харгыда орохо шатадань гэртэхинииньшье тон баяртайнууд.

Сегодня в Республиканском бурятском национальном лицей-интернате №1 прозвенел последний звонок. В этом году из школьных стен уходят 56 детей. Огромный этап в жизни выпускников - позади. Впереди – ЕГЭ, и уже после - новые высоты, у каждого – своя, взрослая жизнь. Но этот праздничный день непременно у каждого останется в памяти навсегда. Всего в Бурятии в этом году насчитывается 19766 выпускников. Как сообщает пресс-служба министерства образования, после 9 класса в республике выпустились 14148 учеников, 11 класс окончили 5618 учащихся.