Общество

«Алтаргана угтуулһан»

19 апреля 124


Сампиловай нэрэмжэтэ Уран һайханай музейдэ  «Алтаргана угтуулһан» гэһэн дэлхэйн буряадуудай «Алтаргана» нааданай бэлэдхэлэй хэмжээндэ уран бүтээлнүүдэй болон арадай уран һайханай заншалта зүйлнүүдэй үзэсхэлэн-урилдаан нээгдэбэ. Энэ урилдаан 5 шэглэлһээ бүридэнэ. Бүхыдѳѳ эндэ Улаан-Үдэ хотоһоо, Буряадаймнай аймагуудһаа 54 уран дархашуул мэдүүлгэнүүдээ оруулжа,  һонирхолтой бүтээлнүүдээ асаржа дурадхаба.  Буряад арадай гар урлалай эрхим һайхан заншалнуудые сахиха, хүгжѳѳхын хажуугаар талаан бэлигтэй уран дархашуулые олоор элирүүлгэдэ «Алтаргана» нааданай үүргэ тон ехэ. Заншалта уран hайханай зүйлнүүдэй урилдаанай илагшад Буряад Уласаа «Алтаргана» гэһэн ехэ нааданда түлѳѳлхэ болоно. Тус үзэсхэлэн апрелиин 24 болотор үргэлжэлхэ.