Общество

 «Журавлёнок» сэсэрлиг

9 февраля 115

«Журавлёнок» («Тохорюухан») гэһэн хүүгэдэй сэсэрлиг 2020 ондо ажалаа ябуулжа эхилһэн юм. Мүнөө тэндэ 14 бүлэг үхибүүд ябана, бүхыдөө тэдэнэй тоо – 398. Эндэ бэрхэ, тон харюусалгатай хүмүүжүүлэгшэд, багшанар хүдэлдэг. Үхибүүдээ буряад хэлэндэ бүри ехээр һонирхуулхын тула тэдэ Сотниково һуурингай дунда һургуулиин технологиин багша Наталья Оскорбинае уриһан байна. Тэрэ хадаа буряад арадай үндэһэн угалза хээнүүдые, һайндэрнүүдтэ зорюулагдаһан элдэб янзын саарһан бэлэгүүдые үхибүүдтэеэ суг хамта урлажа байдаг юм.

Тус сэсэрлигтэ ябадаг үхибүүд тон абаашатайнууд, эдэбхитэйнүүд.

Түрэл хэлэмнай ямар сэбэр, баян, һайхан гээшэб! Тиин бага балшар наһанһаань эхилжэ, хүүгэдтээ хэлэеэ заажа байбалнай, тэдэмнай бэлээр һураха,бүхөөр хадуужа абаха болонол даа, тэрээн дээрэһээ буряад хэлэеэ мэдэхэ зомнай олошорхо болоно гээшэл даа.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!