Общество

Сагаалганай яармаг

8 февраля 90

Һүн сагаан эдеэнэй дээжэ, талхаар хэгдэһэн амтатай хоол болон мяхан эдеэнэй зүйл. Сагаан һараяа угтахадаа, эдеэнэй янза бүхэнһөө үргэн шэрээдээ дэлгэжэ, айлшадаа хүндэлхэдэ болоно.
 
Заншалта болоһон Сагаалганай яармаг жэл бүри Сагаан һарын урда тээ эмхидхэгдэдэг. Нэгэ хэды үдэр соо бүхы Улаан-Үдэ хотын, уласаймнай аймагуудай ажаһуугшад Хотын наймаанай түб руу ерэжэ, элдэб янзын эдеэ хоол болон һайндэртэ золгохо бэлэг сэлэгүүдые суглуулдаг гээшэ.

Хотын наймаанай түбэй байшанда сагаан эдеэн, талханай зүйлнүүд элбэгээр табигданхай, гадна байшанай газаа талада уласаймнай аймагуудһаа ерэһэн фермернүүд өөрын үйлэдбэриин мяха, бууза, банша гэхэ мэтэ эдеэ элбэгээр табижа худалдана.

Сагаалганда зорюулагдаһан яармаг Хотын наймаанай түбтэ гурба-дүрбэн үдэрэй туршада үргэлжэлхэ гэжэ һануулая. Һайндэрэй үдэрнүүдтэ эдеэ, золгохо бэлэг бэлдэжэ үрдеэгүй ажаһуугшад бии байбал, яармагта ерэжэ абахадатнай болохо. 

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!