Общество

«Шэнэскин»

27 ноября 2023 134

Хизаарламал харюусалгатай «Шэнэскин» бүлгэм 2018 ондо байгуулагдаhан юм. Буряад Уласай Үйлэдбэриин паркда хубиин нюур гэhэн нэрэ зэргэ 2019 ондо олгогдоо, үйлэдбэри 408 дүрбэлжэн метр талмай эзэлнэ.
  
 Хүнэй арhа һэлгэгшэ–Буряад Уласта түрүүшын биотехнологическэ бүтээл. Мүнөө дээрээ үйлэдбэри жэлдээ 50 мянган гаран хэсэг бүтээхээр хараална. 2019 онhоо хойшо тус нэгэдэл бүтээлэй дансалалга гараһаар, тиихэдэ тэрэнь мүнөө hүүлшын шатада хүрэнхэй–тэдэнэр хүнүүд дээрэ клиническэ туршалга хэхын зүбшөөл абаха юм.
 
 Тус бүтээл арhа шэнэлэлгэ болон эдэгэлгые хоёрдогоор түргэдүүлнэ гээшэ, хүнэй бэеын элүүр газарай арhа үбшэн газартань абаашажа няаха арга болюулна, жэшээлбэл, халаhан газарай. Бүтээл зохёогшодой гол зорилго–энэ арга уласхоорондын хэмжээндэ гаргажа, үргэн олондо хэрэглэмээр, хүшэ хүрэмөөр болгохо.
 
 Заменитель человеческой кожи – это первое биотехнологическое изделие в Бурятии. Этот инновационный продукт с 2018 года производит ООО «Шэнэскин».

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!