Общество

«Развивайка» нэгэдэл

24 ноября 2023 102

«Развивайка» нэгэдэл гурбан жэлэй туршада уластаа яһала мэдээжэ болонхой. Тэрэ хүүгэдэй нааданхайнуудые, бизиборднуудые, янзын хүгжөөлгын түхеэрэлгэнүүдые, модоор бүтээһэн гарай бэлэгүүдые хэдэг юм. Энэ эд ехэнхидээ хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ, һургуулинуудта, бэлэгүүдэй болон канцеляриин дэлгүүрнүүдтэ худалдагдана.

Нэгэдэл олон түсэбтэ түхэлтэй наадануудые дурадхана, тэндэ үхибүүд өөһэдыгөө һамааруулан наадана, хүгжэнэ гээшэ. «Развивайка» нэгэдэлэй нааданхайнууд бэедэ аюулгүйгөөрөө илгардаг. Бүхы хубинуудынь модонһоо, фанерэ, бүд болон түмэрһөө бүридэнэ.
  
Нэгэдэлэй гол удхынь гаргаһан уряа үгэ–дээдын шанар болон аюулгүй байдал. «Развивайка» нэгэдэл жэлэй эхиндэ «Сделано в Бурятии» гэһэн эдэй тэмдэг хэрэглэхэ үнэмшэлгэ абаһан гэжэ тэмдэглэе.

Компания «Развивайка» за 3 года стала достаточно узнаваемой в республике. Она занимается изготовлением детских игрушек, бизибордов, развивающих модулей и сувенирной продукции из дерева.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!