Общество

«Россиин 100 эрхим бүтээлнүүд»

23 ноября 2023 107

Буряад Уласта 16 үйлэдбэри нютаг можын шатын «Россиин 100 эрхим бүтээлнүүд» гэһэн Бүхэоросой мүрысөөндэ хабаадаба.

Уласай үйлэдбэринүүд 4 шангай янзануудаар тэмсээ, тэдэнь ямар шатанууд бэ гэхэдэ: эдеэ хоолой эд бараан, табисуурта ёһоорнь хэрэглэхэ үйлэдбэриин бүтээл, хүн зоной туһада үйлэдбэриин эд бараан, мүн лэ хүн зоной туһада туһаламжа. 16 үйлэдбэринүүдһээ «Дебют» гэһэн Хизаарламал харюусалгатай бүлгэм түрүүшынхиеэ өөрын үйлэдбэриин бүтээһэн зүйл дурадхажа, лауреадай шанда хүртэбэ.

Нютаг можын хэмжээндэ үйлэдбэрилэгдэһэн зүйлнүүд алишье талаһаа шалгалта гарадаг, шанарай, оршон тойронхи ашаглалгын тэнсүүриин, ажалай аюулгүй байдалай ба хамгаалалгын, хэрэглэхэ эдэй болон зайн галай ашаг үрэтэй байлгын талаар сэгнэгдэдэг байна.

Илагшадай тоодо ороһон үйлэдбэрилэгшэд хоёр жэлэй туршада тэмдэг табилга дээрээ зар тунхаг тарааха зорилготойгоор «Россиин 100 эрхим бүтээлнүүд» гэһэн наймаанай тэмдэг хэрэглэхэ аргатай байха.

В Правительстве Бурятии прошло награждение конкурса «100 лучших товаров России». В этом году из республики участвовало 16 предприятий.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!