Общество

Ольхон - туристическая Мекка Байкала

6 марта 2023 245
Телеканал "Буряад ТВ"

Улан-Удэ, 06 мар – Буряад ТВ. Авиакомпания «Аврора» открыла продажу по маршруту Улан-Удэ – Хужир (о. Ольхон) на летний период полетов 2023 года. Об этом заявил в своём телеграм-канале генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

 Как сообщил в интервью «Буряад ТВ» Дмитрий Гармаев: «Рост внутреннего туризма, а также повышение спроса на «летний» Байкал, показывает, что этот рейс будет очень популярным. Из опыта прошлого года, мы видим, что «Аврора» очень востребована на этом направлении. И если вы планируете свой отпуск на лето, чтобы посетить Бурятию, и побывать на Байкале, то вам обязательно нужно побывать и на острове Ольхов. Ведь это туристическая Мекка Байкала».

 По его словам, спрос на Байкал возрастает с каждым годом, и билеты стоимостью от 1206 рублей из Улан-Удэ до Хужира (Ольхон) – просто сказка.

 Ольхон - крупнейший остров озера Байкал, Хужир – самый крупный населенный пункт Ольхона. Данное направление открывает прекрасную возможность организации туристических поездок на озеро Байкал для знакомства с его удивительной природой.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» www.flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

 _____________________________________________________________________________________
Ойхон – Байгалай аяншалгын һүзэг

Улаан-Үдэ, мартын 6 – Буряад ТВ. “Аврора” гэһэн агаарай замай хамжаан 2023 оной туршада ниидэжэ байха Улаан-Үдэ-Хужар гэһэн шэглэлээр таһалбаринуудые худалдажа эхилээ. Энээн тухай агаарай онгосонуудай “Байгал” буудалай юрэнхы захирал Дмитрий Гармаев өөрыгөө телеграм-субаг соо мэдээсэбэ.

“Доторой аяншалгын хэмжээнэй ургаса, тиихэдэ “зунай” Байгалай эрилтэ ехэтэй бололго энээхэн шэглэлые ехэ мэдээжэ болгохо гэжэ харуулна. Урда жэлнүүдэй байдал абажа харахада “Аврора” энэ шэглэлээр үлүү эрилтэтэй. Буряад орон ерэхэ, Байгал хүрэхэ зорилготой амаралтаяа зунай хаһада гэжэ түсэблөөшэд заатагүй Ойхон хүрэхэ ёһотой. Энэ хадаа Байгалай аяншалгын һүзэг гэгдэдэг юм” – гэжэ Дмитрий Гармаев Буряад ТВ субагта хэлэбэ.

Тэрэнэй хэлэһээр Байгал тээшэ һанаашалагшадай тоо жэлһээ жэлдэ олошорно, тиимэһээ 1 206 түхэригэй таһалбари нээрээл үльгэр соо мэтэл.
Ойхон – Байгалай эгээ ехэ ольтирог, Хужар – Ойхоной эгээ ехэ һуурин юм. Энэл шэглэлээр Байгалай гайхамшаг байгаалитай танилсаха һаналтайшуулай тоо олошордог байха юм.

Агаарай онгосын сагай хубааритай www.flyaurora.ru буудалда орожо танилсажа, таһалбаринуудые абажа болохо.
Һонирхоһон асуудалнуудтаа харюу Оросой 8 800 250 49 88 гэһэн түлөөһэгүй утаһаар орожо абахада болохо.