Спорт

Хүл бүмбэгөөр нааданай дүнгүүд

24 октября 2023 204

Хүл бүмбэгөөр "Бурятия" гэһэн клубай ехэ нааданай хаһа дүүрэбэ. Энэ жэлдэ манай тамиршад Сибириин болон Алас Дурнын холбоото тойрогой гурбадахи дивизионой чемпионадта хоёрдохи һуури эзэлээ, мүн баһа Сибириин кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөндэ мүнгэн медальнуудта хүртэһэн байна. Тиигэжэ тамиршадшье, һоригшодшье тус хаһын дүнгүүдээр сэдьхэлээ ехэ хананги үлөө. Энэ хаһада футболистнууд чемпионадай хэмжээндэ 34 наада үнгэргөө, тэдэнэй 15-дань илалта туйлажа, гурбан наадандань тэнсэһэн байна. Тамиршаднай нютагайнгаа стадион дээрэ олонхи илалтануудаа туйлаа гэжэ тэмдэглэмээр. Эндэ нютагайхидай дэмжэлтэ ехэ үүргэ дүүргээ юм аабза. Буряад ороной футбольно клуб энэ жэлдэ дүршэл шадабариингаа дээшэлжэ байһые бүримүһэн гэршэлээ. Эндэ командын бюджедэй нютаг можо дотор эгээл бага байһые хараадаа абамаар. Мүнөө үедэ хүл бүмбэгые тамирай үндэһэн янза болгохо гэһэн асуудал табигдана, тиигэбэл мүнгэ зөөриин хэмжээншье ондоо болохо байна. Удаань мэргэжэлтэ команда байгуулха тухай бодомжолходо болохо.

Второе место в чемпионате Сибирского и Дальневосточного федеральных округов и серебряные медали кубка Сибири. Тренерский штаб и игроки футбольного клуба «Бурятия» подвели итоги минувшего сезона.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!