Спорт

Уласхоорондын мүрысөөн

31 июля 2023 340

 Июлиин 28-най, 29-нэй үдэрнүүдтэ Буряад Уласай ниислэл хотодо 24 наһа хүрэтэр ургажа ябаһан залуу тамиршадай дунда сүлѳѳтэ барилдаагаар Уласхоорондын мүрысөөн үнгэрбэ. Энэ мүрысөө Дэлхэйн, Европын, Азиин, СССР-эй, Оросой абарга Борис Будаев эмхидхээ. 

Тус мүрысөөн 31-дэхиеэ эмхидхэгдэжэ, Монгол, Солонгос гүрэнүүдһээ болон Орос Уласай 10 можо нютагуудһаа 130 гаран тамиршадые суглуулаа.

Мүрысөөнэй түгэсхэлдэ Буряадай тамиршад 2 алтан, 3 мүнгэн, 6 хүрэл медальнуудта хүртэбэ. Кемерево можын тамиршад 2 алтан, 2 мүнгэн медальда хүртөө, Саха Улас 3 алтан медаль, Монголой тамиршад 1 алтан, 2 хүрэл медаль шүүгээ. Түрүү һуури эзэлһэн тамиршадта 30 мянган, 2-дохи һуури – 20 мянган, 3-дахи һуурида гарагшадта 10 мянган түхэригэй шангууд байгаа. Тиихэдэ абаргануудай һоригшод 10 мянган түхэригөөр урмашуулагдаа. 

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!