Спорт

“Байгал-2023”

25 июля 2023 142

“Улаан-Үдэдэ июлиин 18-һаа 22 болотор «Байгал-2023» гэһэн боксоор Бүхэроссиин мүрысѳѳн үнгэрhэн байна. Эдэ нааданууд Олимпиин нааданай абарга Владимир Сафроновой болон мүнгэн шанда хүртэгшэ Веллингтон Баранниковай дурасхаалда зорюулагдаа. Энэ мүрысѳѳндэ манай тамиршад амжалтатайгаар хабаадажа, алтан медальнуудтэ хүртэhэн байна.
Любовь Шарапова, Анастасия Павлова, Елизавета Шеломенцева  гурбан уласаймнай тамирша басагад мүн лэ медальнуудта хүртөө. Эрэшүүлэй дундаһаа Аюр Самсонов Тимур Аригунов  хоёр алтан медаль абаа.
Энэ хэмжээ ябуулгада Уласай урдаа хараха тамиршад Баир Батлаев, Радна Цыбиков, Альберт Гатауллин, Дарья Пантелеева, Любовь Шарапова болон Анастасия Павлова гэгшэд хабаадаа. Харагшадай дунда 11-дэхи айһон шүүхэ наадалга үнгэрөө.