Политика

Арадай Хуралай сесси

25 сентября 2023 293

Мүнѳѳдэр Арадай Хуралай шэнэ 7-дохи зарлалай түрүүшын хуралдаан үнгэрбэ. Сентябриин 10-ай һунгалтын дүнгүүдээр 66 һунгамал һунгагдаа гэжэ һануулая. Тэдэниие уласай Толгойлогшо амаршалгын үгэнүүдээр угтаба. Энэ үдэр һунгагдаһан зондо Арадай Хуралай һунгамал гэһэн тэмдэгүүд олгогдоо. Мүн тиихэдэ удаадахи 5 жэлэй эмхидхэлэй асуудалнууд шиидхэгдэжэ, доторой дүримэй, тоололгын гэхэ мэтэ комиссинууд шэлэгдэжэ, Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ болон орлогшод һунгагдаһан байна. Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ–Владимир Павлов; Түрүүлэгшын орлогшод–Татьяна Мантатова Баир Гармаев хоёр сессиин дүнгүүдээр һунгагдаа. 

Сегодня провел свое первое пленарное заседание новый 7-й созыв Народного Хурала Республики Бурятия.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!