Политика

Һунгалтын уридшалһан мэдээн

11 сентября 2023 201

Бүхыдөө байгша оной һунгалтада хабаадагшадай тоо зуунай 36 үлүүтэй хубида (36,19 %) хүрэһэн байна. Дэбжүүлэгдэһэн табан түрын бодолто намуудай зуунай 5 хубиин 4-иинь хаалта дабажа шадаа. «Ниитэ нэгэн Орос» нам–зуунай 60 үлүүтэй (60,69 %), КПРФ нам–зуунай 16 үлүүтэй (16,98 %), «Новые люди» 8 үлүүтэй (8,30 %), ЛДПР нам зуунай 6 үлүүтэй (6,12 %) хуби гэжэ һунгалтын комиссиин хүтэлбэрилэгшэ Александр Акчурин дуулгаба. Уридшалһан мэдээгээр, 33 тойрогой 29-иинь “ Ниитэ нэгэн Орос ”намай түлөөлэгшэд, Улаан-Үдэ хотын тойрогто – «Новые люди» намай түлөөлэгшэд Максим Бувалин Геннадий Бадмаев хоёр болоно. Байгал шадарай аймагта КПРФ намай нэрэ дэбжүүлһэн нюур Сергей Мзенин, Кабанскда–өөрын һанаагаар дэбжүүлэгдэһэн Лилия Деева болоно.

В Бурятии явка на выборы составила в целом 36,19%. Из пяти выдвинутых политических партий пятипроцентный барьер преодолели: "Единая Россия" (60,96%), КПРФ (16,98%), "Новые Люди" (8,30%), ЛДПР (6,12%). Об этом сообщил руководитель Избиркома Бурятии Александр Акчурин.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!