Происшествия

Министр культуры Бурятии прокомментировала «манифест» артиста Шувалова

30 марта 2023 674
Фото: Министерство культуры Республики Бурятия

Улан-Удэ, 30 мар – Буряад ТВ.  «По произошедшему в Русском драматическом театре после спектакля "Изнанка" могу сказать, что рану актеру Артуру Шувалову зашили в травмпункте. Он после этого, со слов сотрудников театра, приходил в театр переодеться. Его здоровью ничего не угрожает. Что явилось причиной, того, что актер использовал спектакль - публичное мероприятие для демонстративного нанесения себе раны перед зрителями будут устанавливаться», - заявила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

В ведомстве также отметили, что правоохранительные органы дадут правовую оценку  случившегося. В ходе расследования будет проведена  психологическая экспертиза - в каком состоянии находился артист в момент нанесения себе раны.

Министр культуры также отметила, что жену актера не увольняли, со слов руководства она написала заявление сама, хотя она задействована во многих спектаклях, на которые уже проданы билеты. Актрисе давали возможность забрать заявление.

_______________________________________________________________________________

Буряад Уласай Соёлой сайд зүжэгшэн Шуваловай олоной урда гаргаһан һэдэлгые тайлбарилба.

Улаан-Үдэ, мартын 30 – Буряад ТВ.
Ород драмын театрай табиһан «Изнанка» гэһэн зүжэгэй удаа болоһон ушараар хэлэбэл, зүжэгшэн Артур Шуваловай шархые эмнэлгын газарта оёһон байна. Театрай ажаллагшадай хэлэһээр, удаань тэрэ хубсаһаяа һэлгэхэеэ театртаа ерээ һэн. Энэ шархань бэеын элүүр энхэдэ аюултай бэшэ. Иигэжэ өөрынгөө бэедэ олоной урда гар хүрэжэ, театрай зүжэгые юундэ хубиингаа ябадалда хэрэглэһэниинь элирүүлэгдэхэ гэжэ Буряадай Соёлой сайд Соёлма Дагаева мэдүүлбэ.
Үшөө тиихэдэ энэ ушарта хуули сахидаг албан өөрынгөө сэгнэлтэ үгэхэ. Мүрдэлгэ-шэнжэлгын үедэ зүжэгшэнэй ухаанай, сэдьхэлэй байдал шэнжэлэгдэхэ, эгээ энэ үедэ тэрэнэй сэдьхэлэй байдалай ямар байһаниинь мүн лэ элирүүлэгдэхэ ёһотой гэжэ яаманай зүгһөө тэмдэглэбэ.
Үшөө тиихэдэ Соёлой сайд хэлэхэдээ, зүжэгшэнэй һамган ажалһаа гаргагдаагүй, театрай хүтэлбэрилэгшэдэй хэлэһээр, тэрэ өөрөө хэдэн олон таһалбари зүжэгүүдтэ хабаадажа байбашье, мэдүүлгэ бэшэһэн байгаа. Харин тэрээндэ мэдүүлгэеэ гэдэргэнь бусаажа абаха арга олгогдоо һэн.