Экономика

ВАРК-ын бага хурал

7 февраля 61

Февралиин 2-то хотодомнай Бүгэдэ буряадай үндэһэн соёлой эблэлэй 7-дохи съезд үнгэрбэ. Съезддэ тус хүдэлөөнэй Зүблэлэй ба шалгалтын комиссиин тоосоон шагнагдажа, шэнэ бүридэлнүүд һунгагдаа. Съездын 3-дахи  үдэрэй һүүлээр эблэлэй юрэнхылэгшөөр һунгагдаһан Чимит Бальжинимаев юрэнхылэгшын нэгэдэхи орлогшо  Баир Балданов гэгшэд түрүүшын пресс-конференци үнгэргөө. Тэндэ ниитын хүдэлөөнэй шэнэ байгуулга тухай, ямар ажал ябуулагдахаб, ямар шэглэлтэй байхаб гэжэ тэдэ хөөрэһэн байна.

Эблэлэй урда олохон түсэбүүд табигдана, тоолобол,  өөрын сайттай, ниитын сүлжээнүүдтэ хуудаһануудтай, бүлгэмүүдтэй болохо, байгша ондо соносхогдоһон «Гэр бүлын жэлдэ» гэр бүлэдөө яагаад буряад хэлэеэ хүгжөөхэ тухай һанамжануудаараа эблэлэй юрэнхылэгшын нэгэдэхи орлогшо Баир Балданов хубаалдаа.

Бүгэдэ буряадай үндэһэн соёлой эблэл 1991 ондо байгуулагдаһан юм. Тиигэжэ тэрэнэй эдэбхи үүсхэлээр, харгалзалга доро һонин һонин хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэдэг байһан гэжэ һануулая. Тиихэдэ тэрэ мүнөө Буряад Уласай гүрэнэй эмхи зургаануудтай, нютагуудай эблэлнүүдтэй, бүлгэмүүдтэй, манай уласай, Үбэр-Байгалай хизаарай, Эрхүү можын ба Монгол ороной, бусадшье нютаг можонуудай буряад соёлой түбүүдтэй, үндэһэн соёлой байгуулгануудтай нягта харилсаатайгаар ажалаа үргэлжэлүүлһээр. Эблэл һаядаа өөрын тусгаар байратай болохоор түсэблэнэ. 

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!